நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2022-09-29)
சென்னை குடிநீர் நிலை (29-09-2022)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 578 / 3231.00 17.9
செங்குன்றம் 2744 / 3300.00 83.2
சோழவரம் 138 / 1081.00 12.8
செம்பரம்பாக்கம் 2910 / 3645.00 79.8
தேர்வோய் கண்டிகை 500 / 500.00 100
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 624.08 / 700.00 89.2
மிருகண்டநதி 68.87 / 87.23 79
செண்பகத்தோப்பு 168.25 / 287.00 58.6
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 3.41 / 20.52 16.6
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 67.55 / 605.00 11.2
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 124.7 / 131.00 95.2
வாணியாறு 395.92 / 418.00 94.7
வரட்டாறு 59.77 / 110.33 54.2
கெலவரப்பள்ளி 348.75 / 481.00 72.5
கிருஷ்ணகிரி 1513 / 1666.30 90.8
பாம்பாறு 243.2 / 280.00 86.9
சூளகிரி சின்னாறு 81.2 / 81.20 100
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 100
சாத்தனுர் 6399 / 7321.00 87.4
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 87.25 / 190.00 45.9
ஆனைமடவு 105.84 / 267.00 39.6
கோமுகி 464 / 560.96 82.7
மணிமுகத்தநதி 203.3 / 736.50 27.6
வில்லிங்டோன் 387 / 2580.00 15
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 483.68 / 500.00 96.7
கேசரிகுளி 116.76 / 134.00 87.1
நாகாவதி 156.03 / 156.03 100
தொப்பையாறு 163.05 / 298.00 54.7
மேட்டூர் 91506 / 93470.00 97.9
பவானி 30317 / 32800.00 92.4
வரட்டுப்பள்ளம் 139.6 / 139.60 100
பெரும்பள்ளம் 65.69 / 115.81 56.7
குண்டேரிப்பள்ளம் 80.66 / 108.21 74.5
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 7.45 / 616.00 1.2
உப்பாறு 49.35 / 576.00 8.6
அமராவதி 3775 / 4047.00 93.3
நல்லதங்காள் ஓடை 9.7 / 223.01 4.3
வட்டமலைக்கரை 6.15 / 268.00 2.3
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 202.86 / 235.52 86.1
பொன்னணியாறு 23.14 / 119.70 19.3
பாலாறு பெருந்தலாறு 1415.11 / 1524.00 92.9
பரப்பலாறு 163.1 / 197.95 82.4
வர்தம நதி 110.9 / 110.50 100.4
நங்காஞ்சியாறு 151.36 / 254.38 59.5
கொடகனாரு 99.51 / 434.04 22.9
குதிரையாறு 234.65 / 253.00 92.7
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 1367.8 / 1465.00 93.4
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 108.5 / 275.00 39.5
அப்பர் நிரார் 0.6 / 39.00 1.5
சோலையாறு 5097 / 5046.00 101
பரம்பிக்குளம் 8814 / 13408.00 65.7
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1176.18 / 1177.00 99.9
ஆழியார் 3749 / 3864.00 97
திருமூர்த்தி 1121 / 1744.00 64.3
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 5060 / 7666.00 66
வைகை 5711 / 6091.00 93.8
சண்முகாநதி 68.6 / 79.57 86.2
மஞ்சளாறு 435.32 / 487.00 89.4
சோத்துப்பாறை 96.04 / 100.00 96
மருதாநதி 133.83 / 188.50 71
சிறுமலையாறு 7.7 / 15.50 49.7
சாத்தையார் 52.25 / 56.00 93.3
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 109.6 / 192.00 57.1
பிளவக்கல் கோவிலாறு 38.14 / 133.00 28.7
சாஸ்தாகோவில் 24.52 / 36.47 67.2
வெம்பக்கோட்டை 106.01 / 398.70 26.6
அனைக்குட்டம் 0.37 / 125.75 0.3
குல்லூர்சந்தை 118.75 / 126.78 93.7
கோல்வார்பட்டி 5.6 / 176.00 3.2
இருக்கன்குடி 83.04 / 500.00 16.6
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 167.36 / 174.00 96.2
குண்டாறு 18.43 / 18.43 100
கருப்பாநதி 96.35 / 120.84 79.7
கடான 181.28 / 335.00 54.1
இராமநதி 81.21 / 119.80 67.8
மணிமுத்தாறு 1769 / 5511.00 32.1
வடக்கு பச்சையாறு 28.58 / 442.00 6.5
வண்டல் ஓடை 1.2 / 58.00 2.1
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 15.58 / 82.17 19
கொடுமுடியாறு 92.6 / 121.84 76
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3741 / 4350.00 86
பெருஞ்சாணி 2214 / 2890.00 76.6
சித்தாறு - 1 173.33 / 393.00 44.1
சித்தாறு-2 280.63 / 600.00 46.8
மாம்பழத்துறையாறு 26.47 / 44.54 59.4
பொய்கையாறு 26.83 / 104.85 25.6