நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2023-01-18)
சென்னை குடிநீர் நிலை (18-01-2023)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 3015 / 3231.00 93.3
செங்குன்றம் 3084 / 3300.00 93.5
சோழவரம் 831 / 1081.00 76.9
செம்பரம்பாக்கம் 3453 / 3645.00 94.7
தேர்வோய் கண்டிகை 475 / 500.00 95
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 694.8 / 700.00 99.3
மிருகண்டநதி 77.14 / 87.23 88.4
செண்பகத்தோப்பு 269.78 / 287.00 94
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 1.83 / 20.52 8.9
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 579.58 / 605.00 95.8
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 118 / 131.00 90.1
வாணியாறு 413.21 / 418.00 98.9
வரட்டாறு 110.33 / 110.33 100
கெலவரப்பள்ளி 338.81 / 481.00 70.4
கிருஷ்ணகிரி 1644 / 1666.30 98.7
பாம்பாறு 257.07 / 280.00 91.8
சூளகிரி சின்னாறு 81.21 / 81.20 100
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 91.7
சாத்தனுர் 7287 / 7321.00 99.5
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 174.46 / 190.00 91.8
ஆனைமடவு 154.06 / 267.00 57.7
கோமுகி 478.4 / 560.96 85.3
மணிமுகத்தநதி 605 / 736.50 82.1
வில்லிங்டோன் 1602 / 2580.00 62.1
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 495.36 / 500.00 99.1
கேசரிகுளி 116.76 / 134.00 87.1
நாகாவதி 156.03 / 156.03 100
தொப்பையாறு 298.13 / 298.00 100
மேட்டூர் 76912 / 93470.00 82.3
பவானி 30076 / 32800.00 0
வரட்டுப்பள்ளம் 138.98 / 139.60 99.6
பெரும்பள்ளம் 115.68 / 115.81 99.9
குண்டேரிப்பள்ளம் 108.21 / 108.21 100
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 7.1 / 616.00 1.2
உப்பாறு 210.88 / 576.00 36.6
அமராவதி 3323 / 4047.00 82.1
நல்லதங்காள் ஓடை 194.8 / 223.01 87.4
வட்டமலைக்கரை 6.15 / 268.00 2.3
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 134.84 / 235.52 57.3
பொன்னணியாறு 23.41 / 119.70 19.6
பாலாறு பெருந்தலாறு 1390.38 / 1524.00 91.2
பரப்பலாறு 180.6 / 197.95 91.2
வர்தம நதி 110.9 / 110.50 100.4
நங்காஞ்சியாறு 254.38 / 254.38 100
கொடகனாரு 260.35 / 434.04 60
குதிரையாறு 232.02 / 253.00 91.7
உப்பாறு திருச்சி 6.03 / 80.00 7.5
சித்தாமலி 7.98 / 226.80 3.5
வீராணம் 935 / 1465.00 63.8
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 107.35 / 275.00 39
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 1021 / 5046.00 20.2
பரம்பிக்குளம் 7908 / 13408.00 59
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1135.89 / 1177.00 96.5
ஆழியார் 3061 / 3864.00 79.2
திருமூர்த்தி 1162 / 1744.00 66.6
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 5551 / 7666.00 72.4
வைகை 2346 / 6091.00 38.5
சண்முகாநதி 26.5 / 79.57 33.3
மஞ்சளாறு 371.24 / 487.00 76.2
சோத்துப்பாறை 80.21 / 100.00 80.2
மருதாநதி 124 / 188.50 65.8
சிறுமலையாறு 9.86 / 15.50 63.6
சாத்தையார் 55.25 / 56.00 98.7
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 73.38 / 192.00 38.2
பிளவக்கல் கோவிலாறு 15.08 / 133.00 11.3
சாஸ்தாகோவில் 0 / 36.47 0
வெம்பக்கோட்டை 265.51 / 398.70 66.6
அனைக்குட்டம் 0.44 / 125.75 0.3
குல்லூர்சந்தை 119.82 / 126.78 94.5
கோல்வார்பட்டி 70.07 / 176.00 39.8
இருக்கன்குடி 101.1 / 500.00 20.2
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 10.76 / 174.00 6.2
குண்டாறு 13.78 / 18.43 74.8
கருப்பாநதி 33.01 / 120.84 27.3
கடான 132.46 / 335.00 39.5
இராமநதி 73.77 / 119.80 61.6
மணிமுத்தாறு 3069 / 5511.00 55.7
வடக்கு பச்சையாறு 47.93 / 442.00 10.8
வண்டல் ஓடை 10.52 / 58.00 18.1
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 15.58 / 82.17 19
கொடுமுடியாறு 32.4 / 121.84 26.6
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3493 / 4350.00 80.3
பெருஞ்சாணி 1988 / 2890.00 68.8
சித்தாறு - 1 288.14 / 393.00 73.3
சித்தாறு-2 448.41 / 600.00 74.7
மாம்பழத்துறையாறு 33.79 / 44.54 75.9
பொய்கையாறு 27.2 / 104.85 25.9