நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2022-08-08)
சென்னை குடிநீர் நிலை (08-08-2022)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 1160 / 3231.00 35.9
செங்குன்றம் 2976 / 3300.00 90.2
சோழவரம் 131 / 1081.00 12.1
செம்பரம்பாக்கம் 3177 / 3645.00 87.2
தேர்வோய் கண்டிகை 500 / 500.00 100
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 544.25 / 700.00 77.8
மிருகண்டநதி 64.94 / 87.23 74.4
செண்பகத்தோப்பு 178.91 / 287.00 62.3
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 4.59 / 20.52 22.4
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 80.99 / 605.00 13.4
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 0 / 131.00 0
வாணியாறு 224.16 / 418.00 53.6
வரட்டாறு 23.41 / 110.33 21.2
கெலவரப்பள்ளி 383.8 / 481.00 79.8
கிருஷ்ணகிரி 1373 / 1666.30 82.4
பாம்பாறு 243.2 / 280.00 86.9
சூளகிரி சின்னாறு 43.74 / 81.20 53.9
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 100
சாத்தனுர் 6689 / 7321.00 91.4
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 80.6 / 190.00 42.4
ஆனைமடவு 81.55 / 267.00 30.5
கோமுகி 413.1 / 560.96 73.6
மணிமுகத்தநதி 30.38 / 736.50 4.1
வில்லிங்டோன் 338.8 / 2580.00 13.1
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 469.08 / 500.00 93.8
கேசரிகுளி 79.29 / 134.00 59.2
நாகாவதி 59.46 / 156.03 38.1
தொப்பையாறு 76 / 298.00 25.5
மேட்டூர் 93566 / 93470.00 100.1
பவானி 30317 / 32800.00 92.4
வரட்டுப்பள்ளம் 139.6 / 139.60 100
பெரும்பள்ளம் 47.69 / 115.81 41.2
குண்டேரிப்பள்ளம் 42.97 / 108.21 39.7
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 27.58 / 616.00 4.5
உப்பாறு 69.3 / 576.00 12
அமராவதி 3804 / 4047.00 94
நல்லதங்காள் ஓடை 12.96 / 223.01 5.8
வட்டமலைக்கரை 6.15 / 268.00 2.3
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 86.56 / 235.52 36.8
பொன்னணியாறு 25.01 / 119.70 20.9
பாலாறு பெருந்தலாறு 1436.95 / 1524.00 94.3
பரப்பலாறு 156.3 / 197.95 79
வர்தம நதி 110.9 / 110.50 100.4
நங்காஞ்சியாறு 164.06 / 254.38 64.5
கொடகனாரு 0 / 434.04 0
குதிரையாறு 234.65 / 253.00 92.7
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 1465 / 1465.00 100
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 190.8 / 275.00 69.4
அப்பர் நிரார் 2.1 / 39.00 5.4
சோலையாறு 5194 / 5046.00 102.9
பரம்பிக்குளம் 12614 / 13408.00 94.1
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 9699.28 / 1177.00 824.1
ஆழியார் 3717 / 3864.00 96.2
திருமூர்த்தி 647 / 1744.00 37.1
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 6836 / 7666.00 89.2
வைகை 5829 / 6091.00 95.7
சண்முகாநதி 41.41 / 79.57 52
மஞ்சளாறு 435.32 / 487.00 89.4
சோத்துப்பாறை 100 / 100.00 100
மருதாநதி 175 / 188.50 92.8
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 25.7 / 56.00 45.9
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 66.19 / 192.00 34.5
பிளவக்கல் கோவிலாறு 35.34 / 133.00 26.6
சாஸ்தாகோவில் 5.06 / 36.47 13.9
வெம்பக்கோட்டை 138.12 / 398.70 34.6
அனைக்குட்டம் 0.82 / 125.75 0.7
குல்லூர்சந்தை 114.8 / 126.78 90.6
கோல்வார்பட்டி 9.71 / 176.00 5.5
இருக்கன்குடி 120.06 / 500.00 24
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 146.83 / 174.00 84.4
குண்டாறு 18.43 / 18.43 100
கருப்பாநதி 80.13 / 120.84 66.3
கடான 312.65 / 335.00 93.3
இராமநதி 109.6 / 119.80 91.5
மணிமுத்தாறு 1876 / 5511.00 34
வடக்கு பச்சையாறு 13.05 / 442.00 3
வண்டல் ஓடை 1.2 / 58.00 2.1
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 15.58 / 82.17 19
கொடுமுடியாறு 90.84 / 121.84 74.6
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3542 / 4350.00 81.4
பெருஞ்சாணி 2164 / 2890.00 74.9
சித்தாறு - 1 271.46 / 393.00 69.1
சித்தாறு-2 425.99 / 600.00 71
மாம்பழத்துறையாறு 25.46 / 44.54 57.2
பொய்கையாறு 27.58 / 104.85 26.3