நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2022-05-26)
சென்னை குடிநீர் நிலை (26-05-2022)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 1202 / 3231.00 37.2
செங்குன்றம் 3080 / 3300.00 93.33
சோழவரம் 133 / 1081.00 12.3
செம்பரம்பாக்கம் 2796 / 3645.00 76.71
தேர்வோய் கண்டிகை 452 / 500.00 90.4
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 265.6 / 700.00 37.94
மிருகண்டநதி 58.33 / 87.23 66.87
செண்பகத்தோப்பு 152.61 / 287.00 53.17
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 11.68 / 20.52 56.92
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 105.89 / 605.00 17.5
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 0 / 131.00 0
வாணியாறு 119.17 / 418.00 28.51
வரட்டாறு 14.06 / 110.33 12.74
கெலவரப்பள்ளி 300.72 / 481.00 62.52
கிருஷ்ணகிரி 1452 / 1666.30 87.14
பாம்பாறு 103.44 / 280.00 36.94
சூளகிரி சின்னாறு 44.94 / 81.20 55.34
அண்டியப்பனுர் ஓடை 93.42 / 112.20 83.26
சாத்தனுர் 1883 / 7321.00 25.72
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 170.27 / 190.00 89.62
ஆனைமடவு 121.18 / 267.00 45.39
கோமுகி 130.25 / 560.96 23.22
மணிமுகத்தநதி 23.68 / 736.50 3.22
வில்லிங்டோன் 332.6 / 2580.00 12.89
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 121.93 / 500.00 24.39
கேசரிகுளி 63.54 / 134.00 47.42
நாகாவதி 27.1 / 156.03 17.37
தொப்பையாறு 49.47 / 298.00 16.6
மேட்டூர் 90455 / 93470.00 96.77
பவானி 16852 / 32800.00 51.38
வரட்டுப்பள்ளம் 133.79 / 139.60 95.84
பெரும்பள்ளம் 60.8 / 115.81 52.5
குண்டேரிப்பள்ளம் 53.7 / 108.21 49.63
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 4.56 / 616.00 0.74
உப்பாறு 230 / 576.00 39.93
அமராவதி 1761 / 4047.00 43.51
நல்லதங்காள் ஓடை 14.78 / 223.01 6.63
வட்டமலைக்கரை 6.15 / 268.00 2.29
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 34.05 / 235.52 14.46
பொன்னணியாறு 27.99 / 119.70 23.38
பாலாறு பெருந்தலாறு 509.43 / 1524.00 33.43
பரப்பலாறு 134.75 / 197.95 68.07
வர்தம நதி 97.8 / 110.50 88.51
நங்காஞ்சியாறு 187.05 / 254.38 73.53
கொடகனாரு 140.6 / 434.04 32.39
குதிரையாறு 139.87 / 253.00 55.28
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 31.85 / 226.80 14.04
வீராணம் 212 / 1465.00 14.47
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 109.7 / 275.00 39.89
அப்பர் நிரார் 0.5 / 39.00 1.28
சோலையாறு 1294 / 5046.00 25.64
பரம்பிக்குளம் 7605 / 13408.00 56.72
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 906.98 / 1177.00 77.06
ஆழியார் 2213 / 3864.00 57.27
திருமூர்த்தி 672 / 1744.00 38.53
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 5153 / 7666.00 67.22
வைகை 4633 / 6091.00 76.06
சண்முகாநதி 20.63 / 79.57 25.93
மஞ்சளாறு 167.15 / 487.00 34.32
சோத்துப்பாறை 56.51 / 100.00 56.51
மருதாநதி 61.5 / 188.50 32.63
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 27.74 / 56.00 49.54
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 32.48 / 192.00 16.92
பிளவக்கல் கோவிலாறு 21.09 / 133.00 15.86
சாஸ்தாகோவில் 1.7 / 36.47 4.66
வெம்பக்கோட்டை 194.32 / 398.70 48.74
அனைக்குட்டம் 1.1 / 125.75 0.87
குல்லூர்சந்தை 110.86 / 126.78 87.44
கோல்வார்பட்டி 18.9 / 176.00 10.74
இருக்கன்குடி 175.46 / 500.00 35.09
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 26.48 / 174.00 15.22
குண்டாறு 2.2 / 18.43 11.94
கருப்பாநதி 14.51 / 120.84 12.01
கடான 46.81 / 335.00 13.97
இராமநதி 26.85 / 119.80 22.41
மணிமுத்தாறு 2445 / 5511.00 44.37
வடக்கு பச்சையாறு 71.65 / 442.00 16.21
வண்டல் ஓடை 1.2 / 58.00 2.07
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 16.73 / 82.17 20.36
கொடுமுடியாறு 82.95 / 121.84 68.08
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3912 / 4350.00 89.93
பெருஞ்சாணி 1105 / 2890.00 38.24
சித்தாறு - 1 242.57 / 393.00 61.72
சித்தாறு-2 383.06 / 600.00 63.84
மாம்பழத்துறையாறு 15.93 / 44.54 35.77
பொய்கையாறு 29.19 / 104.85 27.84