தமிழ்     English

நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2021-10-15)
சென்னை குடிநீர் நிலை (15-10-2021)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Chennai river basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 2807 / 3231.00 86.9
செங்குன்றம் 2823 / 3300.00 85.5
சோழவரம் 711 / 1081.00 65.8
செம்பரம்பாக்கம் 2847 / 3645.00 78.1
தேர்வோய் கண்டிகை 469 / 500.00 93.8
Palar basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 614 / 700.00 87.7
மிருகண்டநதி 57.57 / 87.23 66
செண்பகத்தோப்பு 219.18 / 287.00 76.4
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 8.57 / 20.52 41.8
Varahanathi basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 63.85 / 605.00 10.6
Pennaiyar basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 0 / 131.00 0
வாணியாறு 381.22 / 418.00 91.2
வரட்டாறு 50.35 / 110.33 45.6
கெலவரப்பள்ளி 374.24 / 481.00 77.8
கிருஷ்ணகிரி 1506 / 1666.30 90.4
பாம்பாறு 132.94 / 280.00 47.5
சூளகிரி சின்னாறு 9.55 / 81.20 11.8
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 100
சாத்தனுர் 2864 / 7321.00 39.1
Vellar basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 3.88 / 190.00 2
ஆனைமடவு 67.27 / 267.00 25.2
கோமுகி 320.28 / 560.96 57.1
மணிமுகத்தநதி 67 / 736.50 9.1
வில்லிங்டோன் 307.8 / 2580.00 11.9
Cauvery basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 45.78 / 500.00 9.2
கேசரிகுளி 15.5 / 134.00 11.6
நாகாவதி 22.98 / 156.03 14.7
தொப்பையாறு 71.96 / 298.00 24.1
மேட்டூர் 50541 / 93470.00 54.1
பவானி 30317 / 32800.00 92.4
வரட்டுப்பள்ளம் 115.99 / 139.60 83.1
பெரும்பள்ளம் 6.98 / 115.81 6
குண்டேரிப்பள்ளம் 59.57 / 108.21 55.1
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 4.5 / 616.00 0.7
உப்பாறு 59.5 / 576.00 10.3
அமராவதி 3293 / 4047.00 81.4
நல்லதங்காள் ஓடை 4.6 / 223.01 2.1
வட்டமலைக்கரை 0 / 268.00 0
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 38.74 / 235.52 16.4
பொன்னணியாறு 27.78 / 119.70 23.2
பாலாறு பெருந்தலாறு 958.94 / 1524.00 62.9
பரப்பலாறு 58 / 197.95 29.3
வர்தம நதி 110.9 / 110.50 100.4
நங்காஞ்சியாறு 81.61 / 254.38 32.1
கொடகனாரு 0 / 434.04 0
குதிரையாறு 157.08 / 253.00 62.1
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 1197 / 1465.00 81.7
Parambikulam basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 217.35 / 275.00 79
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 5043 / 5046.00 99.9
பரம்பிக்குளம் 13247 / 13408.00 98.8
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1174.45 / 1177.00 99.8
ஆழியார் 3829 / 3864.00 99.1
திருமூர்த்தி 788 / 1744.00 45.2
Vaigai basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 4428 / 7666.00 57.8
வைகை 2839 / 6091.00 46.6
சண்முகாநதி 49.91 / 79.57 62.7
மஞ்சளாறு 435.32 / 487.00 89.4
சோத்துப்பாறை 100 / 100.00 100
மருதாநதி 82.5 / 188.50 43.8
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 14.66 / 56.00 26.2
Vaippar basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 52.82 / 192.00 27.5
பிளவக்கல் கோவிலாறு 23.57 / 133.00 17.7
சாஸ்தாகோவில் 9.6 / 36.47 26.3
வெம்பக்கோட்டை 0.57 / 398.70 0.1
அனைக்குட்டம் 0 / 125.75 0
குல்லூர்சந்தை 53.42 / 126.78 42.1
கோல்வார்பட்டி 0 / 176.00 0
இருக்கன்குடி 0 / 500.00 0
Tamiraparani basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 175.4 / 174.00 100.8
குண்டாறு 18.43 / 18.43 100
கருப்பாநதி 58.46 / 120.84 48.4
கடான 139.24 / 335.00 41.6
இராமநதி 33.92 / 119.80 28.3
மணிமுத்தாறு 1372 / 5511.00 24.9
வடக்கு பச்சையாறு 41.8 / 442.00 9.5
வண்டல் ஓடை 0 / 58.00 0
Nambiyar basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 10.09 / 82.17 12.3
கொடுமுடியாறு 49.28 / 121.84 40.4
Kodaiyar basin
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவுகொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3711 / 4350.00 85.3
பெருஞ்சாணி 2639 / 2890.00 91.3
சித்தாறு - 1 344.89 / 393.00 87.8
சித்தாறு-2 532.95 / 600.00 88.8
மாம்பழத்துறையாறு 16.42 / 44.54 36.9
பொய்கையாறு 60.52 / 104.85 57.7