தமிழ்     English

நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2021-12-03)
சென்னை குடிநீர் நிலை (03-12-2021)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 2870 / 3231.00 88.8
செங்குன்றம் 2854 / 3300.00 86.5
சோழவரம் 752 / 1081.00 69.6
செம்பரம்பாக்கம் 3130 / 3645.00 85.9
தேர்வோய் கண்டிகை 500 / 500.00 100
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 569 / 700.00 81.3
மிருகண்டநதி 50.15 / 87.23 57.5
செண்பகத்தோப்பு 173.88 / 287.00 60.6
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 20.52 / 20.52 100
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 477.73 / 605.00 79
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 0 / 131.00 0
வாணியாறு 406.96 / 418.00 97.4
வரட்டாறு 110.33 / 110.33 100
கெலவரப்பள்ளி 333.88 / 481.00 69.4
கிருஷ்ணகிரி 1519 / 1666.30 91.2
பாம்பாறு 245.98 / 280.00 87.9
சூளகிரி சின்னாறு 36.82 / 81.20 45.3
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 100
சாத்தனுர் 3609 / 7321.00 49.3
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 182.02 / 190.00 95.8
ஆனைமடவு 250.1 / 267.00 93.7
கோமுகி 489.56 / 560.96 87.3
மணிமுகத்தநதி 590 / 736.50 80.1
வில்லிங்டோன் 1905 / 2580.00 73.8
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 427.93 / 500.00 85.6
கேசரிகுளி 73.29 / 134.00 54.7
நாகாவதி 93.16 / 156.03 59.7
தொப்பையாறு 276.52 / 298.00 92.8
மேட்டூர் 93470 / 93470.00 100
பவானி 32379 / 32800.00 98.7
வரட்டுப்பள்ளம் 139.6 / 139.60 100
பெரும்பள்ளம் 93.65 / 115.81 80.9
குண்டேரிப்பள்ளம் 108.21 / 108.21 100
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 18.94 / 616.00 3.1
உப்பாறு 557.7 / 576.00 96.8
அமராவதி 3821 / 4047.00 94.4
நல்லதங்காள் ஓடை 52.48 / 223.01 23.5
வட்டமலைக்கரை 26.08 / 268.00 9.7
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 229.3 / 235.52 97.4
பொன்னணியாறு 34.01 / 119.70 28.4
பாலாறு பெருந்தலாறு 1442.4 / 1524.00 94.6
பரப்பலாறு 170.6 / 197.95 86.2
வர்தம நதி 110.9 / 110.50 100.4
நங்காஞ்சியாறு 254.39 / 254.38 100
கொடகனாரு 299.18 / 434.04 68.9
குதிரையாறு 234.65 / 253.00 92.7
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 177.29 / 226.80 78.2
வீராணம் 871 / 1465.00 59.5
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 210 / 275.00 76.4
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 5054 / 5046.00 100.2
பரம்பிக்குளம் 13201 / 13408.00 98.5
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1151.47 / 1177.00 97.8
ஆழியார் 3749 / 3864.00 97
திருமூர்த்தி 1637 / 1744.00 93.9
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 7626 / 7666.00 99.5
வைகை 5855 / 6091.00 96.1
சண்முகாநதி 79.57 / 79.57 100
மஞ்சளாறு 435.32 / 487.00 89.4
சோத்துப்பாறை 100 / 100.00 100
மருதாநதி 169 / 188.50 89.7
சிறுமலையாறு 15.5 / 15.50 100
சாத்தையார் 56 / 56.00 100
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 77.64 / 192.00 40.4
பிளவக்கல் கோவிலாறு 70.25 / 133.00 52.8
சாஸ்தாகோவில் 32.62 / 36.47 89.4
வெம்பக்கோட்டை 93.24 / 398.70 23.4
அனைக்குட்டம் 21.81 / 125.75 17.3
குல்லூர்சந்தை 127 / 126.78 100.2
கோல்வார்பட்டி 88.24 / 176.00 50.1
இருக்கன்குடி 163 / 500.00 32.6
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 173.62 / 174.00 99.8
குண்டாறு 18.43 / 18.43 100
கருப்பாநதி 105.2 / 120.84 87.1
கடான 309.33 / 335.00 92.3
இராமநதி 109.6 / 119.80 91.5
மணிமுத்தாறு 5202 / 5511.00 94.4
வடக்கு பச்சையாறு 391.51 / 442.00 88.6
வண்டல் ஓடை 58 / 58.00 100
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 82.17 / 82.17 100
கொடுமுடியாறு 112.29 / 121.84 92.2
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3500 / 4350.00 80.5
பெருஞ்சாணி 2647 / 2890.00 91.6
சித்தாறு - 1 348.37 / 393.00 88.6
சித்தாறு-2 537.98 / 600.00 89.7
மாம்பழத்துறையாறு 44.54 / 44.54 100
பொய்கையாறு 104.03 / 104.85 99.2