நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2022-12-05)
சென்னை குடிநீர் நிலை (05-12-2022)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 2452 / 3231.00 75.9
செங்குன்றம் 2426 / 3300.00 73.5
சோழவரம் 536 / 1081.00 49.6
செம்பரம்பாக்கம் 2550 / 3645.00 70
தேர்வோய் கண்டிகை 491 / 500.00 98.2
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 605 / 700.00 86.4
மிருகண்டநதி 66.55 / 87.23 76.3
செண்பகத்தோப்பு 186.37 / 287.00 64.9
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 3 / 20.52 14.6
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 368.92 / 605.00 61
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 118 / 131.00 90.1
வாணியாறு 395.92 / 418.00 94.7
வரட்டாறு 93.66 / 110.33 84.9
கெலவரப்பள்ளி 329.03 / 481.00 68.4
கிருஷ்ணகிரி 1474 / 1666.30 88.5
பாம்பாறு 243.2 / 280.00 86.9
சூளகிரி சின்னாறு 81.21 / 81.20 100
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 97.7
சாத்தனுர் 6875 / 7321.00 93.9
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 175.6 / 190.00 92.4
ஆனைமடவு 146.2 / 267.00 54.8
கோமுகி 489.56 / 560.96 87.3
மணிமுகத்தநதி 590 / 736.50 80.1
வில்லிங்டோன் 1965 / 2580.00 76.2
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 474.28 / 500.00 94.9
கேசரிகுளி 120.08 / 134.00 89.6
நாகாவதி 156.03 / 156.03 100
தொப்பையாறு 274.64 / 298.00 92.2
மேட்டூர் 91742 / 93470.00 98.2
பவானி 32035 / 32800.00 0
வரட்டுப்பள்ளம் 139.6 / 139.60 100
பெரும்பள்ளம் 115.8 / 115.81 100
குண்டேரிப்பள்ளம் 108.21 / 108.21 100
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 11.58 / 616.00 1.9
உப்பாறு 128 / 576.00 22.2
அமராவதி 3999 / 4047.00 98.8
நல்லதங்காள் ஓடை 145.35 / 223.01 65.2
வட்டமலைக்கரை 6.15 / 268.00 2.3
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 229.26 / 235.52 97.3
பொன்னணியாறு 23.41 / 119.70 19.6
பாலாறு பெருந்தலாறு 1454.41 / 1524.00 95.4
பரப்பலாறு 168.5 / 197.95 85.1
வர்தம நதி 110.9 / 110.50 100.4
நங்காஞ்சியாறு 254.38 / 254.38 100
கொடகனாரு 261.19 / 434.04 60.2
குதிரையாறு 234.65 / 253.00 92.7
உப்பாறு திருச்சி 6.03 / 80.00 7.5
சித்தாமலி 12.37 / 226.80 5.5
வீராணம் 1344 / 1465.00 91.7
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 108.5 / 275.00 39.5
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 4628 / 5046.00 91.7
பரம்பிக்குளம் 6861 / 13408.00 51.2
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1139.32 / 1177.00 96.8
ஆழியார் 3815 / 3864.00 98.7
திருமூர்த்தி 1198 / 1744.00 68.7
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 7234 / 7666.00 94.4
வைகை 4695 / 6091.00 77.1
சண்முகாநதி 60.69 / 79.57 76.3
மஞ்சளாறு 433.28 / 487.00 89
சோத்துப்பாறை 100 / 100.00 100
மருதாநதி 158.83 / 188.50 84.3
சிறுமலையாறு 14.93 / 15.50 96.3
சாத்தையார் 44.9 / 56.00 80.2
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 66.19 / 192.00 34.5
பிளவக்கல் கோவிலாறு 17.14 / 133.00 12.9
சாஸ்தாகோவில் 36.47 / 36.47 100
வெம்பக்கோட்டை 205.9 / 398.70 51.6
அனைக்குட்டம் 2.04 / 125.75 1.6
குல்லூர்சந்தை 121.98 / 126.78 96.2
கோல்வார்பட்டி 70.45 / 176.00 40
இருக்கன்குடி 113.74 / 500.00 22.7
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 61.05 / 174.00 35.1
குண்டாறு 18.43 / 18.43 100
கருப்பாநதி 82.42 / 120.84 68.2
கடான 246.76 / 335.00 73.7
இராமநதி 109.6 / 119.80 91.5
மணிமுத்தாறு 2457 / 5511.00 44.6
வடக்கு பச்சையாறு 35.41 / 442.00 8
வண்டல் ஓடை 0 / 58.00 0
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 15.58 / 82.17 19
கொடுமுடியாறு 48.69 / 121.84 40
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3969 / 4350.00 91.2
பெருஞ்சாணி 2405 / 2890.00 83.2
சித்தாறு - 1 262.98 / 393.00 66.9
சித்தாறு-2 414.68 / 600.00 69.1
மாம்பழத்துறையாறு 38.42 / 44.54 86.3
பொய்கையாறு 29.59 / 104.85 28.2