Reservoir capacity dated 18-Jan
Reservoir Total capacity (mcft) Capacity on mcft
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Poondi 3231.00 - 7.43 47.04 97.03 96.60 93.30
Redhills 3300.00 - 24.85 84.67 98.36 93.30 93.50
Cholavaram 1081.00 - 4.44 6.66 81.50 81.60 76.90
Chembarampakkam 3645.00 - 1.84 44.66 91.74 91.20 94.70
Thervoy Kandigai 500.00 - - - - 100.00 95.00
Kuppanatham 700.00 - - - - 100.00 99.30
Mirugandanadhi 87.23 - - - - 88.40 88.40
Shenbagathope 287.00 - - - - 78.30 94.00
Mordhana 261.36 - - - - 100.00 100.00
Rajathopekanar 20.52 - - - - 100.00 8.90
Vidur 605.00 - - - - 96.40 95.80
Thumbalahalli 131.00 - - - - 0.00 90.10
Vaaniar 418.00 - - - - 98.80 98.90
Varattar Vallima 110.33 - - - - 100.00 100.00
Kelavarapalli 481.00 - - - - 69.40 70.40
Krishnagiri 1666.30 - 28.33 11.28 94.46 96.80 98.70
Pambar 280.00 - - - - 97.90 91.80
Sulagirichinnar 81.20 - - - - 100.00 100.00
Andiappanur Odai 112.20 - - - - 100.00 91.70
Sathanur 7321.00 - 44.11 46.81 73.97 49.30 99.50
Kariakovil 190.00 - - - - 100.00 91.80
Anaimadavu 267.00 - - - - 100.00 57.70
Gomuki 560.96 - - - - 97.20 85.30
Manimukthanadhi 736.50 - - - - 82.10 82.10
Willingdon 2580.00 - - - - 72.70 62.10
Chinnar 500.00 - - - - 45.30 99.10
Kesarigulli 134.00 - - - - 70.20 87.10
Nagavathi 156.03 - - - - 96.90 100.00
Thoppaiyar 298.00 - - - - 92.80 100.00
Mettur 93470.00 - 37.51 83.05 77.56 88.50 82.30
Bhavani 32800.00 - 64.49 96.53 82.17 87.60 0.00
Varattupallam 139.60 - - - - 100.00 99.60
Perumpallam 115.81 - - - - 91.90 99.90
Gunderipallam 108.21 - - - - 100.00 100.00
Noyyal Orathupalayam 616.00 - - - - 1.20 1.20
Uppar 576.00 - - - - 96.20 36.60
Amaravathi 4047.00 - 39.36 35.93 98.17 93.40 82.10
Nallathangal Odai 223.01 - - - - 26.20 87.40
Vattamalaikarai 268.00 - - - - 72.30 2.30
Noyyal Athupalayam 235.52 - - - - 81.10 57.30
Ponnaiyar 119.70 - - - - 28.10 19.60
Palar Perunthalar 1524.00 - - - - 96.20 91.20
Parappalar 197.95 - - - - 97.80 91.20
Varadhamanadhi 110.50 - - - - 100.40 100.40
Nanganjiar 254.38 - - - - 100.00 100.00
Kodaganar 434.04 - - - - 69.80 60.00
Kuthiraiyar 253.00 - - - - 95.70 91.70
Uppar Trichy 80.00 - - - - 0.00 7.50
Siddhamalli 226.80 - - - - 76.90 3.50
Veeranam 1465.00 - 97.75 81.09 51.06 58.00 63.80
Lower Nirar 275.00 - - - - 53.20 39.00
Upper Nirar 39.00 - - - - 0.00 0.00
Sholayar 5046.00 - 56.08 33.65 22.14 82.70 20.20
Parambikulam 13408.00 - 79.84 92.64 86.25 94.60 59.00
Thunakadavu Peruvaripalla 1177.00 - - - - 98.00 96.50
Aliyar 3864.00 - 44.67 62.16 92.86 80.80 79.20
Thirumurthi 1744.00 - 51.66 54.76 86.98 81.10 66.60
Periyar dam 7666.00 - 31.82 33.93 65.24 84.40 72.40
Vaigai 6091.00 - 47.96 51.14 97.36 94.70 38.50
Shanmuganadhi 79.57 - - - - 43.50 33.30
Manjalar 487.00 - - - - 79.60 76.20
Sothuparai 100.00 - - - - 100.00 80.20
Marudhanadhi 188.50 - - - - 85.40 65.80
Sirumalaiyar 15.50 - - - - 66.80 63.60
Sathaiyyar 56.00 - - - - 83.30 98.70
Pilavukkal Periyar 192.00 - - - - 40.70 38.20
Pilavukkal Kovilar 133.00 - - - - 19.80 11.30
Sasthakovil 36.47 - - - - 100.00 0.00
Vembakottai 398.70 - - - - 73.80 66.60
Anaikuttam 125.75 - - - - 2.30 0.30
Kullursandai 126.78 - - - - 98.80 94.50
Golwarpatti 176.00 - - - - 27.80 39.80
Irrukkangudi 500.00 - - - - 61.90 20.20
Adavinainar kovil 174.00 - - - - 44.20 6.20
Gundar 18.43 - - - - 100.00 74.80
Karuppanadhi 120.84 - - - - 71.10 27.30
Gatana 335.00 - - - - 42.50 39.50
Ramanadhi 119.80 - - - - 29.90 61.60
Manimuthar 5511.00 - 67.45 86.54 100.00 97.40 55.70
Vadakku Pachaiyaru 442.00 - - - - 94.90 10.80
Vandal Odai 58.00 - - - - 100.00 18.10
Nambiar 82.17 - - - - 84.00 19.00
Kodumudiyar 121.84 - - - - 59.40 26.60
Pechipparai 4350.00 - 3.45 68.07 94.32 96.30 80.30
Perunchani 2890.00 - 65.61 61.31 83.36 39.90 68.80
Chittar I 393.00 - - - - 92.60 73.30
Chittar II 600.00 - - - - 93.50 74.70
Mabazhathuraiyar 44.54 - - - - 64.30 75.90
Poigaiyar 104.85 - - - - 72.60 25.90