Reservoir capacity dated 26-May
Reservoir Total capacity (mcft) Capacity on mcft
2018 2019 2020 2021 2022
Poondi 3231.00 - 82.00 - 522.00 1202.00
Redhills 3300.00 - 8.00 - 2825.00 3080.00
Cholavaram 1081.00 - 2.00 - 644.00 133.00
Chembarampakkam 3645.00 - 1.00 - 3016.00 2796.00
Thervoy Kandigai 500.00 - - - - 452.00
Kuppanatham 700.00 - - - - 265.60
Mirugandanadhi 87.23 - - - - 58.33
Shenbagathope 287.00 - - - - 152.61
Mordhana 261.36 - - - - 261.36
Rajathopekanar 20.52 - - - - 11.68
Vidur 605.00 - - - - 105.89
Thumbalahalli 131.00 - - - - 0.00
Vaaniar 418.00 - - - - 119.17
Varattar Vallima 110.33 - - - - 14.06
Kelavarapalli 481.00 - - - - 300.72
Krishnagiri 1666.30 - 311.00 - 588.00 1452.00
Pambar 280.00 - - - - 103.44
Sulagirichinnar 81.20 - - - - 44.94
Andiappanur Odai 112.20 - - - - 93.42
Sathanur 7321.00 - 825.00 - 1522.00 1883.00
Kariakovil 190.00 - - - - 170.27
Anaimadavu 267.00 - - - - 121.18
Gomuki 560.96 - - - - 130.25
Manimukthanadhi 736.50 - - - - 23.68
Willingdon 2580.00 - - - - 332.60
Chinnar 500.00 - - - - 121.93
Kesarigullaihaila 134.00 - - - - 63.54
Nagavathi 156.03 - - - - 27.10
Thoppaiyar 298.00 - - - - 49.47
Mettur 93470.00 - 16268.00 - 61838.00 90455.00
Bhavani 32800.00 - 5274.00 - 21238.00 16852.00
Varattupallam 139.60 - - - - 133.79
Perumpallam 115.81 - - - - 60.80
Gunderipallam 108.21 - - - - 53.70
Noyyal Orathupalayam 616.00 - - - - 4.56
Uppar 576.00 - - - - 230.00
Amaravathi 4047.00 - 233.00 - 2588.00 1761.00
Nallathangal Odai 223.01 - - - - 14.78
Vattamalaikarai 268.00 - - - - 6.15
Noyyal Athupalayam 235.52 - - - - 34.05
Ponnaiyar 119.70 - - - - 27.99
Palar Perunthalar 1524.00 - - - - 509.43
Parappalar 197.95 - - - - 134.75
Varadhamanadhi 110.50 - - - - 97.80
Nanganjiar 254.38 - - - - 187.05
Kodaganar 434.04 - - - - 140.60
Kuthiraiyar 253.00 - - - - 139.87
Uppar Trichy 80.00 - - - - 0.00
Siddhamalli 226.80 - - - - 31.85
Veeranam 1465.00 - 838.00 - 0.00 212.00
Lower Nirar 275.00 - - - - 109.70
Upper Nirar 39.00 - - - - 0.50
Sholayar 5046.00 - 254.00 - 179.00 1294.00
Parambikulam 13408.00 - 2261.00 - 4264.00 7605.00
Thunakadavu Peruvaripalla 1177.00 - - - - 906.98
Aliyar 3864.00 - 588.00 - 2026.00 2213.00
Thirumurthi 1744.00 - 318.00 - 736.00 672.00
Periyar dam 7666.00 - 1255.00 - 4547.00 5153.00
Vaigai 6091.00 - 653.00 - 4869.00 4633.00
Shanmuganadhi 79.57 - - - - 20.63
Manjalar 487.00 - - - - 167.15
Sothuparai 100.00 - - - - 56.51
Marudhanadhi 188.50 - - - - 61.50
Sirumalaiyar 15.50 - - - - 0.00
Sathaiyyar 56.00 - - - - 27.74
Pilavukkal Periyar 192.00 - - - - 32.48
Pilavukkal Kovilar 133.00 - - - - 21.09
Sasthakovil 36.47 - - - - 1.70
Vembakottai 398.70 - - - - 194.32
Anaikuttam 125.75 - - - - 1.10
Kullursandai 126.78 - - - - 110.86
Golwarpatti 176.00 - - - - 18.90
Irrukkangudi 500.00 - - - - 175.46
Adavinainar kovil 174.00 - - - - 26.48
Gundar 18.43 - - - - 2.20
Karuppanadhi 120.84 - - - - 14.51
Gatana 335.00 - - - - 46.81
Ramanadhi 119.80 - - - - 26.85
Manimuthar 5511.00 - 1206.00 - 2487.00 2445.00
Vadakku Pachaiyaru 442.00 - - - - 71.65
Vandal Odai 58.00 - - - - 1.20
Nambiar 82.17 - - - - 16.73
Kodumudiyar 121.84 - - - - 82.95
Pechipparai 4350.00 - 129.00 - 3451.00 3912.00
Perunchani 2890.00 - 185.00 - 2260.00 1105.00
Chittar I 393.00 - - - - 242.57
Chittar II 600.00 - - - - 383.06
Mabazhathuraiyar 44.54 - - - - 15.93
Poigaiyar 104.85 - - - - 29.19