Reservoir capacity dated 17-Apr
Reservoir Total capacity (mcft) Capacity on mcft
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Poondi 3231.00 - 7.99 - 47.97 58.00 43.20 39.40
Redhills 3300.00 - 6.27 - 91.15 87.70 72.90 85.10
Cholavaram 1081.00 - 2.41 - 67.99 31.50 74.40 19.90
Chembarampakkam 3645.00 - 0.14 - 82.00 70.90 80.10 69.80
Thervoy Kandigai 500.00 - - - - 96.40 96.20 80.80
Kuppanatham 700.00 - - - - 74.00 59.30 15.30
Mirugandanadhi 87.23 - - - - 78.00 66.00 41.90
Shenbagathope 287.20 - - - - 64.10 81.70 47.60
Mordhana 261.36 - - - - 100.00 98.90 51.90
Rajathopekanar 20.52 - - - - 73.90 1.40 14.60
Vidur 605.00 - - - - 29.60 20.00 22.20
Thumbalahalli 131.00 - - - - 0.00 58.70 19.90
Vaaniar 418.00 - - - - 14.30 25.80 0.00
Varattar Vallima 110.33 - - - - 96.60 8.20 40.30
Kelavarapalli 481.00 - - - - 65.40 79.80 9.90
Krishnagiri 1666.30 - 3.30 - 33.37 43.70 73.20 39.60
Pambar 280.00 - - - - 55.60 56.90 32.90
Sulagirichinnar 81.20 - - - - 60.10 86.60 6.00
Andiappanur Odai 112.20 - - - - 83.30 87.50 64.50
Sathanur 7321.00 - 11.95 - 36.99 31.30 58.10 22.80
Kariakovil 190.00 - - - - 89.20 28.30 9.70
Anaimadavu 267.00 - - - - 86.70 11.80 5.00
Gomuki 560.96 - - - - 23.70 0.00 0.00
Manimukthanadhi 736.50 - - - - 9.90 0.00 3.10
Willingdon 2580.00 - - - - 21.90 18.40 11.90
Chinnar 500.00 - - - - 16.50 56.30 12.60
Kesarigulli 134.00 - - - - 48.90 75.50 34.20
Nagavathi 156.03 - - - - 45.80 62.70 18.10
Thoppaiyar 298.00 - - - - 13.60 21.90 7.60
Mettur 93470.00 - 22.68 - 66.24 76.10 72.80 23.20
Bhavani 32800.00 - 18.24 - 65.99 52.80 59.50 11.10
Varattupallam 139.60 - - - - 64.50 65.90 26.60
Perumpallam 115.81 - - - - 75.10 73.80 0.10
Gunderipallam 108.21 - - - - 90.40 88.40 44.80
Noyyal Orathupalayam 616.00 - - - - 1.40 0.90 0.10
Uppar 576.00 - - - - 43.40 7.90 2.80
Amaravathi 4047.00 - 5.88 - 91.48 36.00 27.60 22.30
Nallathangal Odai 223.01 - - - - 7.70 59.60 6.50
Vattamalaikarai 268.00 - - - - 12.80 2.30 0.30
Noyyal Athupalayam 235.52 - - - - 13.10 27.60 1.90
Ponnaiyar 119.70 - - - - 24.30 16.80 8.40
Palar Perunthalar 1524.00 - - - - 37.40 35.90 20.20
Parappalar 197.95 - - - - 73.70 74.10 30.60
Varadhamanadhi 110.50 - - - - 37.20 19.00 24.60
Nanganjiar 254.38 - - - - 80.30 84.00 28.10
Kodaganar 434.04 - - - - 32.40 22.20 60.20
Kuthiraiyar 253.00 - - - - 63.30 45.70 36.70
Uppar Trichy 80.00 - - - - 0.00 5.70 0.00
Siddhamalli 226.80 - - - - 16.10 0.00 0.00
Veeranam 1465.00 - 97.54 - 0.00 31.80 44.70 0.00
Lower Nirar 275.00 - - - - 39.00 38.80 37.80
Upper Nirar 39.00 - - - - 0.80 0.00 0.00
Sholayar 5046.00 - 0.91 - 0.59 6.00 2.20 0.90
Parambikulam 13408.00 - 38.36 - 47.20 68.00 16.80 16.30
Thunakadavu Peruvaripalla 1177.00 - - - - 99.50 79.00 84.40
Aliyar 3864.00 - 15.30 - 53.26 32.90 16.30 9.20
Thirumurthi 1744.00 - 75.86 - 34.58 57.60 36.20 33.10
Periyar dam 7666.00 - 16.27 - 51.42 55.50 25.10 23.10
Vaigai 6091.00 - 16.16 - 70.53 87.10 42.60 57.20
Shanmuganadhi 79.57 - - - - 23.60 22.60 21.20
Manjalar 487.00 - - - - 26.50 31.90 39.40
Sothuparai 100.00 - - - - 64.70 23.10 67.50
Marudhanadhi 188.50 - - - - 47.50 45.20 39.80
Sirumalaiyar 15.50 - - - - 0.00 0.00 0.00
Sathaiyyar 56.00 - - - - 63.90 43.00 14.20
Pilavukkal Periyar 192.00 - - - - 23.60 21.00 29.50
Pilavukkal Kovilar 133.00 - - - - 14.70 5.50 57.80
Sasthakovil 36.47 - - - - 52.30 11.50 20.40
Vembakottai 398.70 - - - - 58.80 42.90 60.70
Anaikuttam 125.75 - - - - 0.90 0.00 3.90
Kullursandai 126.78 - - - - 91.70 74.90 88.00
Golwarpatti 176.00 - - - - 14.50 19.00 26.90
Irrukkangudi 500.00 - - - - 44.40 14.20 44.10
Adavinainar kovil 174.00 - - - - 2.40 0.00 21.20
Gundar 18.43 - - - - 0.40 13.10 1.90
Karuppanadhi 120.84 - - - - 23.70 0.20 23.70
Gatana 335.00 - - - - 2.90 3.50 3.70
Ramanadhi 119.80 - - - - 0.00 1.70 13.10
Manimuthar 5511.00 - 36.84 - 57.03 45.70 33.40 54.50
Vadakku Pachaiyaru 442.00 - - - - 16.20 2.10 4.90
Vandal Odai 58.00 - - - - 2.10 18.20 100.00
Nambiar 82.17 - - - - 21.20 19.00 20.50
Kodumudiyar 121.84 - - - - 29.80 7.40 7.70
Pechipparai 4350.00 - 1.43 - 73.56 70.60 59.60 81.40
Perunchani 2890.00 - 4.84 - 35.09 8.30 13.90 27.20
Chittar I 393.00 - - - - 42.00 35.80 41.80
Chittar II 600.00 - - - - 44.60 38.10 44.40
Mabazhathuraiyar 44.54 - - - - 11.10 8.00 27.60
Poigaiyar 104.85 - - - - 30.90 20.90 25.10