Reservoir capacity dated 30-May
Reservoir Total capacity (mcft) Capacity on mcft
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Poondi 3231.00 - 1.98 - 14.10 35.90 35.10
Redhills 3300.00 - 0.09 - 84.60 93.30 68.20
Cholavaram 1081.00 - 0.19 - 58.50 12.30 65.50
Chembarampakkam 3645.00 - 0.03 - 81.70 79.50 64.60
Thervoy Kandigai 500.00 - - - - 89.60 92.00
Kuppanatham 700.00 - - - - 38.70 18.20
Mirugandanadhi 87.23 - - - - 66.90 64.20
Shenbagathope 287.00 - - - - 46.70 22.20
Mordhana 261.36 - - - - 100.00 100.00
Rajathopekanar 20.52 - - - - 54.50 1.40
Vidur 605.00 - - - - 17.40 8.90
Thumbalahalli 131.00 - - - - 0.00 39.70
Vaaniar 418.00 - - - - 28.50 12.70
Varattar Vallima 110.33 - - - - 11.80 9.00
Kelavarapalli 481.00 - - - - 62.50 75.70
Krishnagiri 1666.30 - 23.29 - 37.60 86.20 76.90
Pambar 280.00 - - - - 36.90 32.20
Sulagirichinnar 81.20 - - - - 55.20 100.00
Andiappanur Odai 112.20 - - - - 83.00 88.10
Sathanur 7321.00 - 11.19 - 20.80 28.20 63.10
Kariakovil 190.00 - - - - 89.10 28.90
Anaimadavu 267.00 - - - - 40.00 17.80
Gomuki 560.96 - - - - 22.80 0.00
Manimukthanadhi 736.50 - - - - 2.30 0.00
Willingdon 2580.00 - - - - 12.70 25.00
Chinnar 500.00 - - - - 25.40 68.10
Kesarigulli 134.00 - - - - 47.40 73.30
Nagavathi 156.03 - - - - 14.80 30.50
Thoppaiyar 298.00 - - - - 16.60 10.00
Mettur 93470.00 - 17.00 - 65.90 95.00 74.70
Bhavani 32800.00 - 16.17 - 64.70 52.20 51.10
Varattupallam 139.60 - - - - 96.70 52.40
Perumpallam 115.81 - - - - 51.90 63.40
Gunderipallam 108.21 - - - - 49.50 66.60
Noyyal Orathupalayam 616.00 - - - - 0.70 1.50
Uppar 576.00 - - - - 39.90 7.90
Amaravathi 4047.00 - 6.40 - 64.60 45.50 50.10
Nallathangal Odai 223.01 - - - - 6.50 38.50
Vattamalaikarai 268.00 - - - - 2.30 2.30
Noyyal Athupalayam 235.52 - - - - 13.90 25.80
Ponnaiyar 119.70 - - - - 23.30 17.00
Palar Perunthalar 1524.00 - - - - 33.00 26.70
Parappalar 197.95 - - - - 68.10 38.30
Varadhamanadhi 110.50 - - - - 100.20 69.00
Nanganjiar 254.38 - - - - 72.70 36.10
Kodaganar 434.04 - - - - 32.40 39.00
Kuthiraiyar 253.00 - - - - 54.40 46.60
Uppar Trichy 80.00 - - - - 0.00 5.70
Siddhamalli 226.80 - - - - 12.40 0.00
Veeranam 1465.00 - 53.11 - 0.00 11.30 20.60
Lower Nirar 275.00 - - - - 39.90 38.20
Upper Nirar 39.00 - - - - 1.00 0.00
Sholayar 5046.00 - 4.78 - 7.50 28.70 2.50
Parambikulam 13408.00 - 16.01 - 31.10 56.40 14.00
Thunakadavu Peruvaripalla 1177.00 - - - - 76.30 34.80
Aliyar 3864.00 - 13.85 - 51.90 59.40 23.70
Thirumurthi 1744.00 - 15.94 - 49.30 38.00 30.40
Periyar dam 7666.00 - 16.06 - 64.60 68.10 30.40
Vaigai 6091.00 - 10.18 - 83.10 69.70 38.90
Shanmuganadhi 79.57 - - - - 25.90 29.00
Manjalar 487.00 - - - - 35.00 42.60
Sothuparai 100.00 - - - - 52.90 47.40
Marudhanadhi 188.50 - - - - 31.10 44.80
Sirumalaiyar 15.50 - - - - 0.00 0.00
Sathaiyyar 56.00 - - - - 48.40 63.90
Pilavukkal Periyar 192.00 - - - - 16.90 43.60
Pilavukkal Kovilar 133.00 - - - - 15.70 5.50
Sasthakovil 36.47 - - - - 4.10 1.20
Vembakottai 398.70 - - - - 47.50 41.70
Anaikuttam 125.75 - - - - 0.90 0.00
Kullursandai 126.78 - - - - 86.90 95.90
Golwarpatti 176.00 - - - - 10.40 32.10
Irrukkangudi 500.00 - - - - 33.90 13.50
Adavinainar kovil 174.00 - - - - 15.50 3.90
Gundar 18.43 - - - - 27.30 12.20
Karuppanadhi 120.84 - - - - 11.20 5.70
Gatana 335.00 - - - - 14.40 0.00
Ramanadhi 119.80 - - - - 24.20 0.00
Manimuthar 5511.00 - 20.32 - 53.60 44.10 21.40
Vadakku Pachaiyaru 442.00 - - - - 16.20 2.10
Vandal Odai 58.00 - - - - 2.10 0.00
Nambiar 82.17 - - - - 20.20 19.00
Kodumudiyar 121.84 - - - - 68.10 7.40
Pechipparai 4350.00 - 3.45 - 86.10 90.30 73.70
Perunchani 2890.00 - 6.40 - 93.70 40.90 18.60
Chittar I 393.00 - - - - 64.80 47.60
Chittar II 600.00 - - - - 67.00 50.10
Mabazhathuraiyar 44.54 - - - - 37.80 8.00
Poigaiyar 104.85 - - - - 27.60 19.30