Reservoir capacity dated 29-Sep
Reservoir Total capacity (mcft) Capacity on mcft
2018 2019 2020 2021 2022
Poondi 3231.00 - 15.20 18.01 77.00 17.90
Redhills 3300.00 - 1.52 64.94 90.40 83.20
Cholavaram 1081.00 - 4.90 9.99 59.80 12.80
Chembarampakkam 3645.00 - 0.33 43.48 79.70 79.80
Thervoy Kandigai 500.00 - - - 91.40 100.00
Kuppanatham 700.00 - - - 62.10 89.20
Mirugandanadhi 87.23 - - - 45.30 79.00
Shenbagathope 287.00 - - - 71.50 58.60
Mordhana 261.36 - - - 100.00 100.00
Rajathopekanar 20.52 - - - 22.10 16.60
Vidur 605.00 - - - 6.70 11.20
Thumbalahalli 131.00 - - - 0.00 95.20
Vaaniar 418.00 - - - 59.70 94.70
Varattar Vallima 110.33 - - - 31.40 54.20
Kelavarapalli 481.00 - - - 77.80 72.50
Krishnagiri 1666.30 - 43.69 39.61 93.40 90.80
Pambar 280.00 - - - 26.90 86.90
Sulagirichinnar 81.20 - - - 13.00 100.00
Andiappanur Odai 112.20 - - - 83.00 100.00
Sathanur 7321.00 - 11.36 17.96 26.50 87.40
Kariakovil 190.00 - - - 2.00 45.90
Anaimadavu 267.00 - - - 22.50 39.60
Gomuki 560.96 - - - 35.90 82.70
Manimukthanadhi 736.50 - - - 0.00 27.60
Willingdon 2580.00 - - - 11.40 15.00
Chinnar 500.00 - - - 9.30 96.70
Kesarigulli 134.00 - - - 12.90 87.10
Nagavathi 156.03 - - - 15.20 100.00
Thoppaiyar 298.00 - - - 24.10 54.70
Mettur 93470.00 - 100.00 65.22 38.20 97.90
Bhavani 32800.00 - 78.43 92.06 89.90 92.40
Varattupallam 139.60 - - - 45.70 100.00
Perumpallam 115.81 - - - 6.10 56.70
Gunderipallam 108.21 - - - 59.30 74.50
Noyyal Orathupalayam 616.00 - - - 0.60 1.20
Uppar 576.00 - - - 10.60 8.60
Amaravathi 4047.00 - 67.24 94.00 87.40 93.30
Nallathangal Odai 223.01 - - - 2.60 4.30
Vattamalaikarai 268.00 - - - 0.00 2.30
Noyyal Athupalayam 235.52 - - - 16.20 86.10
Ponnaiyar 119.70 - - - 20.80 19.30
Palar Perunthalar 1524.00 - - - 53.30 92.90
Parappalar 197.95 - - - 30.30 82.40
Varadhamanadhi 110.50 - - - 100.40 100.40
Nanganjiar 254.38 - - - 33.30 59.50
Kodaganar 434.04 - - - 0.00 22.90
Kuthiraiyar 253.00 - - - 57.10 92.70
Uppar Trichy 80.00 - - - 0.00 0.00
Siddhamalli 226.80 - - - 0.00 0.00
Veeranam 1465.00 - 86.44 34.54 67.60 93.40
Lower Nirar 275.00 - - - 75.30 39.50
Upper Nirar 39.00 - - - 2.10 1.50
Sholayar 5046.00 - 100.10 101.66 101.00 101.00
Parambikulam 13408.00 - 97.01 99.40 99.70 65.70
Thunakadavu Peruvaripalla 1177.00 - - - 98.70 99.90
Aliyar 3864.00 - 79.92 98.65 98.00 97.00
Thirumurthi 1744.00 - 82.17 62.10 60.00 64.30
Periyar dam 7666.00 - 47.06 64.48 55.60 66.00
Vaigai 6091.00 - 52.41 68.07 42.00 93.80
Shanmuganadhi 79.57 - - - 49.30 86.20
Manjalar 487.00 - - - 89.40 89.40
Sothuparai 100.00 - - - 90.30 96.00
Marudhanadhi 188.50 - - - 48.50 71.00
Sirumalaiyar 15.50 - - - 0.00 49.70
Sathaiyyar 56.00 - - - 11.40 93.30
Pilavukkal Periyar 192.00 - - - 27.70 57.10
Pilavukkal Kovilar 133.00 - - - 16.70 28.70
Sasthakovil 36.47 - - - 43.20 67.20
Vembakottai 398.70 - - - 0.20 26.60
Anaikuttam 125.75 - - - 0.00 0.30
Kullursandai 126.78 - - - 42.10 93.70
Golwarpatti 176.00 - - - 0.00 3.20
Irrukkangudi 500.00 - - - 0.00 16.60
Adavinainar kovil 174.00 - - - 90.70 96.20
Gundar 18.43 - - - 100.00 100.00
Karuppanadhi 120.84 - - - 44.20 79.70
Gatana 335.00 - - - 38.90 54.10
Ramanadhi 119.80 - - - 34.50 67.80
Manimuthar 5511.00 - 6.75 23.97 21.30 32.10
Vadakku Pachaiyaru 442.00 - - - 9.50 6.50
Vandal Odai 58.00 - - - 0.00 2.10
Nambiar 82.17 - - - 13.00 19.00
Kodumudiyar 121.84 - - - 3.60 76.00
Pechipparai 4350.00 - 39.31 62.30 86.30 86.00
Perunchani 2890.00 - 67.54 84.26 61.60 76.60
Chittar I 393.00 - - - 91.70 44.10
Chittar II 600.00 - - - 92.60 46.80
Mabazhathuraiyar 44.54 - - - 38.80 59.40
Poigaiyar 104.85 - - - 47.70 25.60